O Nás

 

S konstantním rozvojem materiálového inženýrství, dochází k nárůstu využití nanotechnologie a nanomateriálů v běžné průmyslové praxi. Vzniká samostatné odvětví, které je podporováno rozsáhlým výzkumem a vývojem na národní i mezinárodní úrovni. Zvyšuje se nejen počet uživatelů nanotechnologie, ale také výrobců přístrojů a zařízení určených pro práci s nanomateriály.

Naše společnost poskytuje technologické řešení určené pro výzkum, výrobu a zpracování nanomateriálů a biomateriálů. Jde o jedinečnou a unikátní službu na českém trhu, neboť zahrnuje kompletní řešení od vlastního návrhu vlastního pracoviště (laboratoře, výrobní linky etc.) až po dodávku konkrétní technologie nebo spotřebního materiálu.

Mise naší společnosti je „Nabízet nejnovější technologie formou kompletní dodávky služeb, strojů, zařízení a materiálu odpovídající specifickým požadavkům každého zákazníka.“

Klíčové hodnoty naší společnosti jsou:

„Know-how“ – podléhající neustálému vývoji a světovým trendům,

„Flexibilita“ – schopnost přízpůsobit se individuálním požadavkům zákazníka,

„Inovativnost“ – cílíme na řešení budoucnosti,

„Bezpečnost“ – bereme ohledy na rizika, která mohou být spojena při práci nanomateriály.